Vés al contingut (premeu Retorn)

Màster habilitant

MÀSTER HABILITANT

Aquest màster habilita per a l'exercici professional de l'arquitectura, i té com a objectiu principal aportar coneixements complementaris i avançats als ensenyaments rebuts en el Grau en Estudis d'Arquitectura, abastant i aprofundint en el projecte, la tecnologia i l'urbanisme, proporcionant una formació sòlida i multidisciplinar dins de la seva disciplina.

En el nou marc de les titulacions adaptades a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), les competències per a l'exercici professional s'adquireixen en alguns casos amb la titulació de grau i en altres amb la titulació de màster. En aquest últim cas, a la UPC s'estan dissenyant uns programes acadèmics integrats que habiliten per a l'exercici de professions regulades. Formats per un grau i un màster universitari, els titulats i titulades d'aquest grau tenen el perfil necessari per poder accedir al màster que dóna les atribucions. Alhora, la legislació vigent conforma la professió d'arquitecte com una professió regulada i el seu exercici requereix estar en possessió dels corresponents títols oficials de grau i màster que s'adeqüen a les condicions previstes en els articulats legals.

Aquest Màster Universitari en Arquitectura, forma part d'un programa acadèmic integrat que, juntament amb el Grau en Estudis d'Arquitectura (Pla 2014), habilita per a l'exercici de la professió regulada d'Arquitecte. El MArqEtsaB/V es dissenya per tal de completar la formació de qualitat obtinguda en el Grau amb la maduresa pròpia i necessària per a l'exercici professional, que demana un alt nivell d'integració i capacitat d'innovació.

 

 ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 

El MArqEtsaB s'organitza segons els següents mòduls o blocs:

12 ECTS BLOC PROJECTUAL
Composició, Projectes, Urbanisme
8 ECTS BLOC TECNOLÒGIC
Construcció, Estructures, Instal·lacions
10 ECTS INTENSIFICACIÓ / INVESTIGACIÓ
Crèdits optatius / Inici a la investigació / Pràctiques externes (6 ECTS)
30 ECTS PROJECTE FI DE CARRERA (TREBALL FINAL DE MÀSTER

 

Màster habilitant ETSAB

---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   

El MArqEtsaV s'organitza segons els següents mòduls o blocs:

12 ECTS BLOC PROJECTUAL
Composició, Projectes, Urbanisme
8 ECTS BLOC TECNOLÒGIC
Construcció, Estructures, Instal·lacions
10 ECTS INTENSIFICACIÓ / INVESTIGACIÓ
Crèdits optatius / Inici a la investigació / Pràctiques externes (6 ECTS)
30 ECTS PROJECTE FI DE CARRERA (TREBALL FINAL DE MÀSTER

 

Màster habilitant ETSAV

---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---