Vés al contingut (premeu Retorn)

 

ETSAB   I   ETSAV

TREBALL FINAL DE GRAU

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Treball Final de Grau

2º Semestre. (6 ECTS)

Tutors del Departament de Proyectes Arquitectònics

(curs 2014-2015):

  • Mamen Domingo
  • Pep Lafont
  • Enric Mir
  • Elena Rojas
  • Esteve Terradas

 

Tribunal de TFG, Teoria i Projecte (curs 2014-2015):

  • President: Pere Joan Ravetllat
  • Membres: Fernando Álvarez Prozorovich / Julián Galindo González
 
 
 
 
 

 

 

El Treball Final de Grau (TFG) culmina el procés d'aprenentatge desenvolupat durant els estudis d'Arquitectura del pla 2014. Es tracta d'un moment significatiu de la carrera, que permet a l'estudiantat fer una recapitulació dels coneixements adquirits i verificar les seves interrelacions. És l'ocasió per posar a prova la seva capacitat de reflexió sobre la disciplina de l'arquitectura, reflexionant sobre la seva aptitud per sintetitzar de les diferents transversalitats del coneixement d'aquesta disciplina, i també de demostrar la seva autonomia quant a la seva capacitat d'investigació i aprofundiment sobre alguns àmbits específics.

L'Escola d'Arquitectura de Barcelona considera que el TFG és un element determinant del currículum acadèmic de l'estudiant d'arquitectura i, per tant, sembla convenient que el treball sigui tutelat en el seu desenvolupament per un tutor/a que permeti a l'estudiant/a contrastar i validar els seus avenços quant a l'elaboració del document, i que serà posteriorment avaluat per un tribunal creat específicament per a la seva valoració.

La documentació que ha de constituir el TFG consisteix en l'elaboració d'un portfoli, en què l'estudiantat haurà de demostrar, en primer lloc, que ha estat capaç de realitzar una adequada síntesi sobre els seus coneixements adquirits al llarg de la carrera, sobre els que en pot extreure una reflexió personal de qualitat sobre els mateixos tot valorant-ne la interdisciplinarietat que se'n deriva; i en segon lloc, haurà de demostrar també la seva capacitat per al desenvolupament d'una temàtica determinada, sobre la que és capaç d'aprofundir en els seus continguts, tot aportant nou coneixement sobre el tema escollit, mitjançant l'elaboració d'un petit treball d’estudi o d’aprofundiment.

 

TUTORIES

Els tutors i tutores són responsables del seguiment acadèmic i la validació del procés de desenvolupament del document. Durant el semestre en què l'estudiant/a estigui elaborant el seu TFG disposarà d'un seguiment de tutoria per part del seu tutor/a d'un màxim de 36 hores. L'Escola posarà a disposició de tutors, tutores i estudiantat els recursos d'informació i comunicació necessaris per a l'elaboració del treball, com ara Atenea i/o wordpress.
L'estudiantat que hagi accedit a la Universitat abans del curs 2014-2015 o aquell que va accedir per una via de preinscripció diferent al batxillerat o als cicles formatius, pot acreditar la competència en tercera llengua, requisit imprescindible per poder obtenir el títol de Grau, elaborant i defensant el treball final de Grau en anglès. Així s'ha d'indicar en el formulari d'inscripció. En aquest cas l'Escola podrà assignar tant el tutor o tutora com el tribunal que es consideri adient per al correcte seguiment i avaluació de treball en aquesta llengua, intentant respectar les preferències de l'estudiantat.
Abans de l'inici de cada semestre, l'estudiantat ha de formalitzar la inscripció enviant al correu pfc.etsab upc.edu el següent formulari PDF o lliurant presencialment a Secretaria.
En la inscripció s'han d'indicar obligatòriament dos Departaments. L'assignació del tutor/a es farà en funció de la disponibilitat del professorat. L'assignació podrà consultar a través de l'apartat "Projectes, treballs i tesis" de e-secretaria a partir de la data prevista en el calendari.