Vés al contingut (premeu Retorn)

Convocatòria - Premio Nacional de Arquitectura 2015


1.Objecte

Reconeixement i testimoni d'admiració a una persona física o entitat amb personalitat jurídica que, amb el seu treball o amb el conjunt de la seva obra, contribueixi o hagi contribuït de forma extraordinària a l'enriquiment dels aspectes socials, tecnològics i sostenibles de l'Arquitectura i l'Urbanisme espanyol dins i fora de les nostres fronteres.

2.Beneficiaris

Persones físiques i jurídiques que compleixen, simultàniament, les condicions següents.
-que hagi contribuït de forma extraordinària a l'enriquiment dels aspectes socials, tecnològics i sostenibles de l'Arquitectura i l'Urbanisme espanyol.
-que la seva candidatura estigui avalada per una institució, institució o corporació amb personalitat jurídica que tingui acreditada vinculació amb l'Arquitectura, l'Urbanisme i les Belles Arts.

3. Presentació de candidatures

El termini per a la presentació és d'un mes a partir de l'endemà de la publicació al BOE. En aquest cas, fins el 27 de gener de 2016.
Les sol·licituds es dirigiran a la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y es podran presentar:
-Físicament al Registro General del Ministerio de Fomento en alguns dels llocs previstos a l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques y del Procediment Administratiu Comú.
-Per mitjans electrònics, de conformitat amb el previst a la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònics dels ciutadans al Serveis Públics.

4. Documentació a presentar

Sol·licitud i memòria en la que es faci constar els mèrits i circumstàncies concurrents a la candidatura proposada i tot el material documental que permeti acreditar la contribució del candidat a l'enriquiment dels aspectes socials, tecnològics i sostenibles de l'Arquitectura i l'Urbanisme espanyol dins i fora de les nostres fronteres.


5. Premi

-Diploma acreditatiu
-Dotació econòmica de 60.000€
 
Organisme: MIN
Tipus d'ajut: Altres
Destinataris: Persones físiques i jurídiques que hagi contribuït de forma extraordinària a l'enriquiment dels aspectes socials, tecnològics i sostenibles de l'Arquitectura i l'Urbanisme espanyol i que estigui avalat avalada per una institució, institució o corporació
Persones de contacte: Nord:Cristina S.(16931),Diego S.(16083),Cristina L.(17746),Victoria C.(15760); Pablo F.(DAC)(54203);Sud: Raquel N.(54312), Ruth S.(54139);Castelledefel:Eugenia E.(67256)., Vilanova:Maria R.(67297);Terrassa:Mireia P.(98553); Manresa:Ivo C(77216)
Terminis: [27-12-2015 - 27-01-2016]
Estat:

Oberta

Arxius:

BOE Convocatòria

BOE Bases reguladores