Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Grau / Infraestructures RRR

Infraestructures RRR

 

Professors

Carme Ribas

Anton Salvador

Eduard Miralles

 


Aules

A-53, A-54


Horari

Dimarts de 17:00 a 20:00

Dijous de 15:00 a 18:00

Presentació

Després de quatre anys de carrera en els que els tallers han exercitat a l’alumne a donar resposta a situacions enunciades pels professors, en aquest taller es tracta d’afavorir la seva capacitat de plantejar preguntes per desprendre’n enunciats concrets de treball sobre escenaris urbans i arquitectures en transformació. S’entén que l’instrumental bàsic de l’arquitecte s’ha desenvolupat durant els cursos anteriors (inevitablement dirigits a partir de demandes ben acotades) i ara és el moment de submergir l’alumne en la complexitat real de la presa de decisions sobre el nostre entorn. És el moment d’obrir el focus i incorporar altres mirades (moltes vegades provinents d’altres camps professionals o inclús de col·lectius no professionalitzats) per exercitar l’alumne en un entorn de treball molt més proper al que es trobarà en la futura vida professional.
L’objectiu principal del taller és desenvolupar habilitats que permetin situar l’arquitecte en el centre del debat sobre el futur de les ciutats. De fet ens estem dirigint a aquells arquitectes que treballaran a/per l’Administració Pública, als que formaran part d’equips pluridisciplinaris destinats a reflexionar sobre el futur de les nostres ciutats o als que actuaran com a consultors de col·lectius ciutadans, per posar alguns exemples.

En aquests entorns laborals, en els que estaran abocats a compartir el debat amb altres professionals i agents urbans, els arquitectes han de ser capaços d’aportar com a eina pròpia la capacitat d’assajar, donar forma i localitzar espacialment tot allò que es proposi. S’exercitarà la capacitat de crear discurs i establir estratègies urbanes a partir del dibuix de la ciutat, per a aprendre a produir enunciats transmissibles. És a dir, saber plantejar correctament les preguntes, argumentar-les i il·lustrar-les a través del projecte com a eina, permetent visibilitzar formalment i espacialment el que s’està proposant.

Es treballarà la relació entre forma i activitat, sent un dels objectius principals d’aquest taller el desenvolupament de la capacitat de formular programes per a les àrees de transformació detectades.

Es posarà l’atenció en la construcció–reconstrucció dels estrats públics que relliguen les diferents activitats urbanes, modificant les construccions existents i proposant-ne de noves, per incidir en les possibilitats de la interrelació franca entre diferents estrats urbans, tan present en la discussió contemporània sobre la reducció de la petjada ecològica i la gestió energètica.

Tot plegat es farà a partir del debat sobre el futur de les infraestructures heretades i la seva capacitat de ser reciclades amb una clara aposta per la reformulació de la mobilitat i la necessitat de fer les ciutats més resilients front al canvi climàtic, partint de la seva capacitat d’aportar solucions de producció d’energies renovables i de contribució a la millora de la qualitat ambiental de la ciutat.

Evidentment, la rehabilitació i el reciclatge seran molt presents al llarg del curs, ja que tot l’argumentari es planteja sobre la base de la ciutat heretada i les vocacions futures d’estructures, espais i edificis obsolets.
Un dels objectius primordials d’aquest taller és el de construir una consciència responsable amb l’entorn, a l’hora de plantejar el futur de les nostres ciutats. Es treballarà sobre el reciclatge, el compromís energètic i la petjada ecològica produïda per les noves construccions.
Es pretén que els alumnes coneguin o tinguin els recursos necessaris per saber on adreçar-se a l’hora de dotar de viabilitat tècnica les seves propostes. O a la inversa, que a partir del coneixement que la tecnologia aporta, puguin desenvolupar propostes realistes i viables de transformació dels nostres entorns urbans.

Programa

+[programa]