Vés al contingut (premeu Retorn)

Grups de Recerca

CERCLE

Apropar l'ensenyament de projectes a la pràctica professional. Els grans canvis en l'estructura de la professió i en les formes d'exercir-la han de ser assimilats amb immediatesa des de la universitat. Simultàniament, es concentren despatxos en grans estructures i es fragmenta la feina de l'arquitecte. Les preguntes que cal respondre són:

Quin professional hem de formar?

Com pot influir en l'evolució professional la posició de la universitat?

cercle.upc.edu

  

 

FORM+

El grup FORM+ té com a objectius principals la recerca dels orígens i difusió de l'arquitectura moderna i l'estudi d'aquells principis i projectes que mantenen una clara vigència en el món contemporani. El grup, des de la seva fundació, presta una atenció especial als països d'Amèrica Llatina, en els quals l'arquitectura moderna va aconseguir un significatiu desenvolupament pràctic en tots els àmbits, des de l'habitatge unifamiliar i col·lectiva i els edificis i espais públics al problema de la ciutat com a estructura complexa.

formas.upc.edu/es

click.upc.edu

 

 

 

HABITAR

Estudiar l'hàbitat com a entorn en el qual es desenvolupen les formes de vida actuals, des de l'esfera domèstica al context urbà i la natura, per a animar idees, més que per donar solucions, des del punt de vista de l'arquitectura.

www.habitar.upc.edu

 

 

GIRAS

El grup GIRAS, té tres escenaris de recerca: l'Escenari educatiu, l'Escenari professional i l'Escenari mediambiental, històric i social. En l'Escenari educatiu els resultats científics responen a les dimensions espacials, totalment ignorades per l'educació. La col·laboració amb el programa de UNICEF Ciutats Amigues de la Infància ha estat molt positiva. En l'Escenari professional el grup ha produït tesis sobre els millors arquitectes.

 

 

RE-ARQ

Propiciar la recerca bàsica i aplicada per tal de millorar i sistematitzar els processos de rehabilitació i restauració arquitectònics, integrant de manera transversal i unirà tots aquells agents i disciplines que hi són presents habitualment.

Desenvolupar mètodes i procediments específics adreçats a l'adaptació i millora de l'edificació existent en el seu conjunt i més concretament als edificis patrimonials i conjunts urbans, mitjançant la integració d'Universitat, Empresa i societat.

Desenvolupar procediments que permetin establir protocols d'actuació a partir de la visió global i sostenible de l'entorn urbà on s'insereixi l'objecte de la intervenció.

rearq.upc.edu

 

 

AR.I.EN

El grup Arquitectura, Industria i Enginyeria proposa una visió integradora de l’Arquitectura amb el objectiu de produir un coneixement útil per a la professió i la societat.
Aglutina a professors de la UPC de diferents departaments per proposar temes de recerca vinculats a allò que fa del projecte arquitectònic una disciplina múltiple i aplicada, vinculant-la cap als processos de materialització on actors com els enginyers i els industrials tenen un paper primordial. Els seus 4 sub-àmbits de treball son Arquitectura i Enginyeria, Arquitectura i Industria, l’Obra arquitectònica i la raó social de la tècnica.
Integrant a aquest nou equip, el grup amplia els interessos i dona continuïtat a la Càtedra Blanca de Bcn, primera càtedra empresa del mon de l’arquitectura fundada per Carlos Ferrater i Alberto Peñín al 1999. La seva producció ha destacat amb la signatura de convenis, la celebració i participació en congressos, la celebració de concursos i la creació i consolidació de la editorial i revista indexada “Palimpsesto”.

futur.upc.edu/AR.I.EN